Silicaat

Hoe komt silicaat in aquarium- en leidingwater?

Silicium, in de scheikunde kiezel (niet te verwarren met grind) genoemd is een donkergrijs metalloïde en is een van de meest voorkomende scheikundige elementen op de aarde.
Als silicaatgesteente verweert, komt silicium in de vorm van silicaat in het oppervlakte- en grondwater terecht.
Leidingwater kan diverse gehaltes aan opgelost silicaat bevatten.
Hoeveelheden tot 40mg/l, soms zelfs meer, kunnen in leidingwater worden gevonden.
Silicaten zijn niet giftig en in de drinkwaterverordening worden geen grenswaarden genoemd.


Wat is de betekenis van silicaat voor de aquaristiek?

Voor het aquarium is silicium van betekenis als voedsel voor kiezelwieren (Diatomeae), een aantal waterplanten (bijvoorbeeld de Hoornbloem), kiezelsponsen en andere ongewervelde dieren.
Kort nadat een aquarium is ingericht, verschijnt vaak een door kiezelalgen veroorzaakte bruinachtige aanslag op planten, bodem en decoraties.
Dit wordt gevormd wanneer water meer dan 0,4 mg/l kiezelzuren/sillicaat (SiO2) bevat. De kiezelalgen gebruiken de kiezelzuren voor de opbouw van een skelet.
Door dit skelet van silicium voelen deze wieren ruw aan en je kunt ze daarom gemakkelijk onderscheiden van zogeheten smeeralgen.
Door filtering van het water over "JBL SilikatEx rapid”  is het ontstaan van de wieren/algen te voorkomen.
Ook reeds aanwezige kiezelwieren zullen hierdoor snel verdwijnen.

Wanneer de bruine aanslag na 2 weken filteren niet afneemt, heeft u waarschijnlijk niet te maken met kiezelwieren maar met bacteriën die niet in staat zijn om silicaat als bouwmateriaal te verwerken.
U kunt in dt geval het beste even met wat water langs komen in de Heevis winkel. We gaan het water voor u testen en zoeken naar de oorzaak en de bijbehorende oplossing.

Voor meer informatie over "JBL SilikatEx rapid” klik hier.


Ook voor overige vragen bent u van harte welkom in onze winkel.